SAMSON ROOF SYSTEM BY VERSUS OMEGA BELGIUM

เป็นระบบโครงผ้าใบที่เปิดและปิดได้ 3 ด้าน ทั้งหลังคา ,ด้านข้าง และด้านท้าย

คุณสมบัติ
• นํ้าหนักเบากว่าหลังคาโลหะหลายเท่า จึงไม่ทําให้โครงสร้างตู้เสียหายในระยะยาว และประหยัดเชื้อเพลิงได้มาก
• ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะโครงหลังคาเป็นระบบน๊อคดาวน์ทั้งหมด จึงไม่ต้องเชื่อมประกอบหรือทาซิลิโคนกันนํ้าซึม
• สามารถโหลดสินค้าเข้าและออกจากด้านบนตู้ได้ (Sliding Roof version)
• ไม่มีการรั่ว 100% เพราะเป็นผ้า Membrane ชิ้นเดียวทั้งหมด ไม่มีรอยต่อเหมือนหลังคาโลหะ
• สามารถทําเป็นหลังคายกได้(Lifting Roof System) ทําให้บรรทุกสินค้าได้มากขึ้น
• ผ้าใบ เปิด-ปิด ได้ง่าย เรียบลื่น ไม่มีสะดุด ด้วยระบบ 3 ลูกล้อ

รางหลังคาอลูมิเนียมรับแรงสูงสำหรับหลังคาสไลด์สำหรับรถบรรทุก ไร้รอยต่อ

สําหรับการบรรทุกจากด้านบนสามารถเปิดและปิดหลังคาได้อย่างง่ายดายโดย เปิดและปิดตู้หลังคาจากภายนอกตู้โดยคนเดียวเท่านั้น

  • เหมาะสําหรับตู้บรรทุกที่มีการโหลดสินค้าจากทางด้านบน ด้านท้ายตู้
  • ใช้เวลาในการเปิด-ปิดหลังคาเร็วมาก เพียงแค่ปลดกลอนประตูท้ายและยกตะขอล็อคก็สามารถเปิดหลังคาได้แล้ว
  • สามารถเปิด 2 ด้านได้ (หัวและท้ายรถ) สําหรับรุ่น Twin Roof
  • เปิดและปิดหลังคาจากภายนอกตู้โดยใช้คนๆเดียว
  • นํ้าหนักเบาและกันนํ้าซึมได้อย่างดีเยี่ยม

รางหลังคาอลูมิเนียมรับแรงสูงสำหรับหลังคายกสำหรับรถบรรทุก ไร้รอยต่อ

คุณสมบัติของระบบหลังคายก

  • เพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกและโหลดสินค้าโดยไม่ต้องดัดแปลงโครงสร้างตู้
  • ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องในการทํางาน
  • เสาสไลด์เป็นรุ่นปรับระดับความสูงได้จึงไม่ต้องปลดเสาก่อนที่จะยก
  • ติดตั้งง่ายดาย โดยการติดตั้งชุดยกหลังคาเข้ากับด้านหัวและท้ายตู้เท่านั้น